Vietnamese English
Đánh giá:

VOLTRONIC ® E55 VISCO Plus (Oil Booster)

Phụ gia Tăng chỉ số độ nhớt: giúp làm kín- tăng công suất - bảo vệ động cơ, tiết kiệm nhiên liệu."Pha với dầu nhớt theo tỉ lệ trên chai"
VOLTRONIC ® E55 VISCO Plus (Oil Booster) VOLTRONIC ® E55 VISCO Plus (Oil Booster) VOLTRONIC ® E55 VISCO Plus (Oil Booster)

Thông tin sản phẩm:

Phụ gia Tăng chỉ số độ nhớt: giúp làm kín- tăng công suất - bảo vệ động cơ, tiết kiệm nhiên liệu."Pha với dầu nhớt theo tỉ lệ 1 chai trên 3-5 Lít dầu nhớt"

Copyright www.maxx-marketing.net