Vietnamese English
Đánh giá:

Voltronic E70 Oil Stop Leak

Phụ gia Voltronic E70 Khôi phục động cơ: giúp khôi phục công suất cho động cơ cũ có hiện tượng bị hở bạc hoặc rò rỉ nhớt, rách ron...
Voltronic E70 Oil Stop Leak Voltronic E70 Oil Stop Leak

Thông tin sản phẩm:

Phụ gia Voltronic E70 Khôi phục động cơ: giúp khôi phục công suất cho động cơ cũ có hiện tượng bị hở bạc hoặc rò rỉ nhớt, rách ron...

- Lắc đều chai trước khi sử dụng để các thành phần được trộn đều.
- Pha một lượng E70 vào nhớt theo tỉ lệ 60ml E70 cho 01 lít nhớt máy.
- Nổ máy, để xe chạy không tải tại chỗ trong vòng đúng 05 phút để dung dịch được trộn đều bên trong động cơ.

Copyright www.maxx-marketing.net