Vietnamese English
Đánh giá:

Voltronic M60 Tẩy rửa đa năng

Voltronic M60 là dung dịch tẩy rửa dầu mỡ đa năng có thể dùng cho sên/xích, thắng đĩa, các bề mật tiếp xúc cần làm sạch, có thể sử dụng an toàn cho các thiết bị điện.

Thông tin sản phẩm:

Voltronic M60 là dung dịch tẩy rửa dầu mỡ đa năng có thể dùng cho sên/xích, thắng đĩa, các bề mật tiếp xúc cần làm sạch, có thể sử dụng an toàn cho các thiết bị điện.

Hướng dẫn:
Xịt trực tiếp vào bề mặt cần tẩy rửa.
Dung dịch sẽ bay hơi sau vài phút.

Copyright www.maxx-marketing.net