Vietnamese English
Đánh giá:

VOLTRONIC ® Super GranTurismo C+

  • Dầu nhớt tổng hợp hoàn toàn

  • Công nghệ Ceramic 

  • Chỉ số độ nhớt SAE biến thiên

Thông tin sản phẩm:

VOLTRONIC® Super GranTurismo C + là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất cao. Được phát triển với công nghệ Ceramic VOLTRONIC ® C + để đạt được hệ số an toàn cao hơn. Đáp ứng tình huống khẩn cấp khi động cơ hoạt động trong tình trạng lượng dầu động cơ thấp hơn khuyến nghị.

 

Tính năng, đặc điểm:

  • Được phát triển với chất phụ gia VOLTRONIC ® C + CERAMIC.
  • Cung cấp khả năng hoạt động ngay cả trong tình huống khẩn cấp bị thiếu nhớt.
  • Khả năng chống trượt cực cao dưới nhiệt độ cao.
  • Bảo vệ khỏi mài mòn.
  • Hiệu suất làm mát tuyệt vời, ngăn ngừa sự kích nổ trước. 

 

Đặc điểm kỹ thuật

  • Vượt qua tất cả các thông số kỹ thuật OEM hiện có.
Copyright www.maxx-marketing.net