Voltronic G53

Voltronic G53 – Dung dich vệ sinh bầu lọc khí thải.

Mua lẻ sản phẩm các website TMDT

VOLTRONIC G53 – 500ML

Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Đức.

Dung dich vệ sinh bầu lọc khí thải.

*Yêu cầu: cần sử dụng chung với sản phẩm Voltronic G43 trong set 2 chai Voltronic Cleanng Set G43 and G53 for 3 Way Catalytic Converter Cleaner.